Diensten

 

Aanpak

Ambities van organisaties veranderen
Mensen moeten mee veranderen. Hoe pakken we dat aan?

Analyseren, verhelderen, bewustmaken
Het vraagstuk bij onze opdrachtgevers bekijken we kritisch. Onze uitvoerige ervaring met verander- en verbeterprocessen bij verkooporganisaties stelt ons in staat scherp te kijken en door te dringen tot de kern van de zaak. Hierdoor kunnen we zien wat er ťcht nodig is om commerciŽle ambities te verwezenlijken.

In beweging brengen. Mobiliseren, actie
Veranderen en verbeteren; de sleutelwoorden! Maar er is eerst beweging nodig. De blik vooruit, pas dan ontstaat er ruimte voor andere prestaties en gewenste resultaten. Wij zetten mensen en organisaties heel gericht in beweging. Door eerst de overtuiging tot stand te brengen dat veranderen noodzakelijk is. Daarna draagvlak en commitment te creŽren.
Terreinen hierbij zijn:
• structuur van de organisatie
• leiderschapsstijl
• deskundigheid
• attitude
• samenwerken
• vaardigheden

Verankeren, implementeren, houdbaar maken
Is de dynamiek van de verandering eenmaal gaande en worden gewenste resultaten en prestaties zichtbaar en voelbaar, dan verankeren we ze in de structuur en de eigenheid van de organisatie. Maar ook in de attitude en de vaardigheden van de mensen. Zo blijft succes reproduceerbaar en werkt het ook op lange termijn door. Organisaties gaan blijvend op een hoger niveau opereren.